โปรแกรมจัดเก็บ Log File

Sniff Log โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์​ ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมฯ พ.ศ.2550

“มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้

>> คลิกเพื่อดูพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมฯ พ.ศ.2560 <<

Sniff Log ที่ได้ผ่านการทดสอบตามมาตราฐานจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC STANDARD NTS 4003.1-255

พรบ คอม

ฟรี. .เพิ่มการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ..2562  (PDPA)  Upgrade patch SniffLog

ทาง SGC ได้พัฒนาให้ SniffLog ซึ่งมีความสามารถจัดเก็บ Log file ให้มีความสามารถในการจัดเก็บมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้อย่างปลอดภัย สามารถตรวจสอบผู้เข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ได้ โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

โปรแกรมจัดเก็บ Log SniffLog พัฒนาตาม ISO 29110 ได้ทุนการพัฒนาจาก SIPA (DEPA) ผ่านตามข้อกำหนด มศอ.4003.1-2552 มาตราฐานการจัดเก็บรักษาข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาซอฟแวร์โอเพนซอร์สศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

SniffLog 2.0 จัดเก็บ Log file

1. Sniff Log 2.0

โปรแกรมสำเร็จรูปที่รองรับการจัดเก็บ Log file ครอบครุมการจัดเก็บ Log file ทุกรูปแบบ ทั้ง Centralize, Passive และ Active mode เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางหรือใหญ่ ที่มีระบบ Network ที่หลากหลาย ไม่ต้องการนำระบบ Log file ไปขัดขวางการทำงานของระบบ Network เดิม

SniffLog Hotspot จัดเก็บ Log file

2. Sniff Log Hotspot

โปรแกรมสำเร็จรูปที่รองรับการจัดเก็บ Log file และ Hotspot อยู่ในตัวเดียวกัน เหมาะสำหรับองค์กรที่ไม่มีระบบบริหารจัดการ Internet ในองค์กร สามารถนำ Sniff Log hotspot ไปติดตั้งก็สามารถจัดการ ผู้ใช้งาน Internet ในองค์กรได้ทันที ไม่ยุ่งยากต้องมีอุปกรณ์หลายตัว เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก

ติดต่อเรา

เวลาทำงาน

วันจันทร์—วันศุกร์
9:00AM–5:00PM

เวลาบริการลูกค้า

วันจันทร์—วันอาทิตย์
ตลอดเวลา