โปรแกรมราคาถูกจบในที่เดียว

โปรแกรมราคาถูก ที่เดียวจบได้ทั้งระบบสารสนเทศธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาใช้โดยไม่จ่ายเพิ่ม เพราะนอกเหนือจากโปรแกรม ยังมีทีมนักพัฒนาโปรแกรมสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาช่วยงานโดยผู้ชำนาญโปรแกรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ พร้อมระบบการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ระบบ Blockchain การรับชำระเงินด้วย Crytocurrency โดยไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติม

ระบบเอกสาร – ใบเสนอราคา, ใบจอง, สัญญา, เอกสารใบแจ้งงวด, ใบเสร็จรับเงิน, จดหมายทวงค่างวด, จดหมายแจ้งการตรวจรับห้อง, จดหมายนัดวันโอนกรรมสิทธิ์, เอกสารโอนกับสำนักที่ดิน

ระบบตรวจสอบและควบคุมการขาย เช่น การควบคุมราคาห้องชุดไม่ให้ขายต่ำกว่ากำหนด, การควบคุมโปรโมชั่น, ควบคุมการแก้ไขใบจอง, การตรวจสอบเอกสารสัญญา, ติดตามการชำระหนี้ค้างค่างวด, ระบบเตือนการชำระค่างวดโดย SMS, การติดตามสถานะเอกสารของลูกค้าเพื่อขอกู้, บ้านเลขที่, น้ำ, ไฟฟ้า, ประปา ,ระบบ QC ห้องชุด, ระบบตรวจรับห้องชุด, ระบบควบคุมค่าใช้จ่ายการโอนกรรมสิทธิ์

เอกสารรายงานและวิเคราะห์การขาย เช่น Matrix สถานะการขาย และ สถานะทางบัญชี, ภาพรวมโครงการสำหรับพนักงาน, สำหรับบัญชีและสำหรับผู้บริหาร, รายงานชำระเงิน, รายงานค่างวดคงค้าง, รายงานติดตามหนี้, รายงานการ์ดลูกค้า (customer statement)  และอื่นๆอีกมาก

การติดตามค่างวดค้างชำระของลูกค้าคอนโด

การตรวจสอบดูรายงาน ลูกค้า ค้างชำระแบบ Realtime โดยเข้าไปแค่คลิกดู DashBoard โดยส่วนผู้บริหารมีส่วนช่วย ฝ่ายขายและบัญชี เพื่อให้การติดตามลูกค้าได้ดีขึ้น ลดระยะเวลาและประเมินความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

BW CONDO ช่วยให้การติดตามได้หลากหลายรูปแบบ คือ​

1. ส่ง SMS เตือนลูกค้า อัตโนมัติ หรือ กึ่งอัตโนมัติ (คือมีข้อความต้นแบบให้เลือกแล้วค่อยส่ง)
2. ตามด้วย e-mail อัตโนมัติ หรือ กึ่งอัตโนมัติ (คือมีข้อความต้นแบบให้เลือกแล้วค่อยส่ง)
3. ติดตามด้วยจดหมาย (ทางการเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมาย)

สุดท้ายถ้าลูกค้าค้างชำระเกินกว่าที่กำหนดค่อย ไปยกเลิกสัญญาลูกค้า ก็ไม่สายเพราะถือว่าเราทำเต็มที่แล้ว

การตรวจรับห้องชุด

การตรวจเอกสารลูกค้าเพื่อยื่นกู้ธนาคาร เอกสารเรื่องขอมิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า เอกสารการขอเลขที่บ้าน และเอกสารทางราชการในส่วนของลูกค้าก่อนส่งมอบเหล่านี้คืองานที่ต้องทำก่อนให้ลูกค้าเข้ามาตรวจรับเพื่อความรวดเร็วหลังจากที่ลูกค้าตรวจรับเสร็จแล้ว

แต่ถ้าลูกค้ากู้ไม่ผ่าน ?? ทำยังไงดี ?? การตรวจรับควรทำหรือไม่ ???? งานที่ทำมาจะต้องทิ้งไปเลยใช้หรือไม่ ??

การตรวจรับห้องชุด

รู้เค้ารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง

การตรวจรับห้องชุดก็เช่นเดียวกัน ควรใส่ใจตั้งแต่การ QC ห้องชุดก่อนส่งมอบห้องชุดของผู้รับเหมากับโครงการ เมื่อ QC ผ่านแล้ว เราจึงควรจะเชิญลูกค้าเข้ามาตรวจรับห้องชุดน่าจะเป็นการดี

เมื่อลูกค้ามาตรวจรับ เราต้องเก็บข้อมูลและประเมินผลของการตรวจรับ ทั้งรูปภาพ คำพูด สิ่งที่รับปากลูกค้าไว้ทุกครั้งในการตรวจรับ ควรบันทึกไว้ดีๆ เพราะ “จดดีกว่าจำ” คำโบราณท่านสอนไว้ แต่ดีที่สุดในปัจจุบันคือ จดบันทึกแล้ว ควรจะ collaboration คือ การแชร์ข้อมูลให้เพื่อนร่วมงานร่วมมือกันทำงาน น่าจะดีกว่า

หลังจากที่ลูกค้าให้ผ่านในการตรวจรับห้อง ควรออกเอกสารให้ลูกค้าเซ็นรับทันทีเพื่อ เข้าสู่กระบวนการโอนห้องชุดต่อไป

ติดต่อเรา

เวลาทำงาน

วันจันทร์—วันศุกร์
9:00AM–5:00PM

เวลาบริการลูกค้า

วันจันทร์—วันอาทิตย์
ตลอดเวลา