ตัวแทนระบบ Lottollar

ตัวแทนระบบ Lottollar คือ ตัวแทนระบบ Lottollar ดูแลผู้จำหน่ายสลากในพื้นที่

ตัวแทนจะดูแลผู้จำหน่ายตามพื้นที่โดยตัวแทนสามารถจำหน่ายสลากฯเองได้เหมือนผู้จำหน่ายแบบที่ 2หรือไม่จำหน่ายสลากฯก็ได้

ตัวแทนระบบLottollar

รายได้ของตัวแทน

1.รายได้จากค่าบริการการใช้งานระบบ Lottollar (เครดิตสลาก) ตัวแทนระบบ Lottollar ทำหน้าที่ดูแลผู้จำหน่าย โดยจะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าบริการการใช้งานระบบ Lottolar ของผู้จำหน่ายที่ดูแล
2.รายได้จากการค่าธรรมเนียม ค่าฝากสลากฯจากระบบฝากสลากฯ มีเงินใช้ มีสลากฯขาย 

ขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเบอร์ 082-0333378
 ตัวอย่างเว็บไซต์  Lottollar.com
เว็บไซต์ช่วยให้ขายสลากฯได้มากขึ้น   Findmylotto.com
e-mail : [email protected]

ติดต่อเรา

เวลาทำงาน

วันจันทร์—วันศุกร์
9:00AM–5:00PM

เวลาบริการลูกค้า

วันจันทร์—วันอาทิตย์
ตลอดเวลา