โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

Sniff Log โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

ฟรี. .เพิ่มการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ..2562  (PDPA)  Upgrade patch SniffLog


ทาง SGC ได้พัฒนาให้ SniffLog ซึ่งมีความสามารถจัดเก็บ Log file ให้มีความสามารถในการจัดเก็บมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้อย่างปลอดภัย สามารถตรวจสอบผู้เข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ได้ โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

โปรแกรมจัดเก็บ Log SniffLog พัฒนาตาม ISO 29110 ได้ทุนการพัฒนาจาก SIPA (DEPA) ผ่านตามข้อกำหนด มศอ.4003.1-2552 มาตราฐานการจัดเก็บรักษาข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาซอฟแวร์โอเพนซอร์สศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

SniffLog สามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องตามมาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ..๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.. ๒๕๖๓

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/164/T_0012.PDF


โปรแกรม SniffLog สำหรับจัดเก็บLogfile พรบ.คอมฯ ผ่านตามข้อกำหนด มศอ.4003.1-2552 มาตราฐานการจัดเก็บรักษาข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาซอฟแวร์โอเพนซอร์ส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เอกสารรับรอง :

https://drive.google.com/file/d/10DJVh9CwLu4G5wyPvLlJdNnicVPMOg_U/view?usp=sharing


สรุป โปรแกรม SniffLog สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 2 พรบ.+ 1 พรก.ฯ พร้อมๆกันคือ

1.จัดเก็บ Log file ได้ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ..2560

2.จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ได้ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ..2562 (Update patch : ฟรี)
3.
จัดเก็บข้อมูลภาพและเสียง และ ข้อมูลการจราจร ได้ตาม พรก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.. 2563 (Update patch : ฟรี)

SniffLog 2.0 จัดเก็บ Log file

1. Sniff Log 2.0

โปรแกรมสำเร็จรูปที่รองรับการจัดเก็บ Log file ครอบครุมการจัดเก็บ Log file ทุกรูปแบบ ทั้ง Centralize, Passive และ Active mode เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางหรือใหญ่ ที่มีระบบ Network ที่หลากหลาย ไม่ต้องการนำระบบ Log file ไปขัดขวางการทำงานของระบบ Network เดิม

SniffLog Hotspot จัดเก็บ Log file

2. Sniff Log Hotspot

โปรแกรมสำเร็จรูปที่รองรับการจัดเก็บ Log file และ Hotspot อยู่ในตัวเดียวกัน เหมาะสำหรับองค์กรที่ไม่มีระบบบริหารจัดการ Internet ในองค์กร สามารถนำ Sniff Log hotspot ไปติดตั้งก็สามารถจัดการ ผู้ใช้งาน Internet ในองค์กรได้ทันที ไม่ยุ่งยากต้องมีอุปกรณ์หลายตัว เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก

ติดต่อเรา

เวลาทำงาน

วันจันทร์—วันศุกร์
9:00AM–5:00PM

เวลาบริการลูกค้า

วันจันทร์—วันอาทิตย์
ตลอดเวลา