Close

Download (1)

Download and Knowledge

โปรแกรม SniffLog สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 2 พรบ. และ 1 พรก. ทำงานพร้อมกันคือ
1.จัดเก็บ Log file(ข้อมูลการจราจร) ได้ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
2.จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ประมวลผล ผู้ควบคุมข้อมูล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Update patch PDPA: ฟรี)
3.จัดเก็บข้อมูลภาพและเสียง และ ข้อมูลการจราจร ได้ตาม พรก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (Update patch e-Meeting : ฟรี)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *