เกี่ยวกับ SGC Service

SGC Service  Co.,Ltd เป็นผู้ประกอบการพัฒนาโปรแกรม โดยได้การรับรองจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy Promotion Agency : depa) ในความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Minstry of Digital Economy and Society)

    กว่า 13 ปี ในการพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทย สู่เวทีโลก เช่น งาน Communica Asia ที่ประเทศสิงคโปร์ ในปี 2006, 2007 และ 2009, งาน Busan IT 2006 ที่ประเทศเกาหลีใต้, ICT Expo 2008 Hong Kong, Vietnam Telecoms International Summit ประเทศเวียตนาม, CeBit 2007 และ ปี 2010 ที่ประเทศเยอรมัน เป็นต้น
    สินค้าของ SGC เช่น อุปกรณ์  Internet Applance SGC is, SGC ia โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สำหรับจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (รองรับปี 2560)  Sniff Log ที่ผ่านการทดสอบตามมาตราฐานจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC STANDARD NTS 4003.1-2552 และอื่นๆ
    SGC ได้รับรองมาตราฐานการพัฒนาโปรแกรม ตามมาตราฐาน ISO 29011  จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงได้เข้าร่วมกับ Software Park Thailand โดย รวมถึง SGC ได้รับทุนการวิจัยในโครงการ 84 พรรษา มหาราชันจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    จากที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของเราในเดินทางในเส้นทางการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของประเทศไทย โดยวันนี้ SGC ขอนำเสนอเทคโนโลยี Cryptocurrency ที่จะช่วยธุรกิจให้เติบโตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ไม่ถูกกลืนไปกับกระแสธุรกิจ Start up ที่กำลัง Distrb ธุรกิจรูปแบบเดิมได้อย่างรวดเร็ว

ติดต่อเรา

เวลาทำงาน

วันจันทร์—วันศุกร์
9:00AM–5:00PM

เวลาบริการลูกค้า

วันจันทร์—วันอาทิตย์
ตลอดเวลา