ผู้ประกอบการพัฒนาโปรแกรม

ได้การรับรองจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy Promotion Agency) ในความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Minstry of Digital Economy and Society)

เกี่ยวกับ SGC Service

กว่า 16 ปี ในการพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทย สู่เวทีโลกSGC ได้รับรองมาตราฐานการพัฒนาโปรแกรม ตามมาตราฐาน ISO 29011  จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงได้เข้าร่วมกับ Software Park Thailand โดย รวมถึง SGC ได้รับทุนการวิจัยในโครงการ 84 พรรษา มหาราชันจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โปรแกรมบริหารงานขายคอนโด

BW Condo ทำให้การควบคุมดูแลพนักงานขายให้ติดตามกลุ่มเป้ามหาย หรือลูกค้า เพื่อให้ทำตามเป้าประสงค์ได้สะดวก รวดเร็ว เป็นระบบทันสมัย ทำงานได้ทุกที ทุกเวลา รายงานผลแบบ Real time

โปรแกรมบริหารงานขายคอนโด
PDPA SniffLog

โปรแกรมจัดเก็บ LOG FILE

โปรแกรม SNIFF LOG

พัฒนาตาม ISO 29110 ได้ทุนการพัฒนาจาก SIPA (DEPA) ผ่านตามข้อกำหนด มศอ.4003.1-2552 มาตราฐานการจัดเก็บรักษาข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาซอฟแวร์โอเพนซอร์สศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

NECTEC STANDARD NTS 4003.1-2552

โปรแกรม SniffLog สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 2 พรบและ 1 พรกทำงานพร้อมกัน คือ

1.จัดเก็บ Log file(ข้อมูลการจราจรได้ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ..2560

2.จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ประมวลผล ผู้ควบคุมข้อมูล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ..2562 (Update patch PDPA: ฟรี)

3.จัดเก็บข้อมูลภาพและเสียง และ ข้อมูลการจราจร ได้ตาม พรก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.. 2563 (Update patch e-Meeting : ฟรี)

 

ระบบแสดงสิทธิการเป็นเจ้าของบ้าน/คอนโด

BW Token ระบบแสดงสิทธิการเป็นเจ้าของบ้าน/คอนโด

เพิ่มมูลค่าให้อสังหา ช่วยเป็นเครื่องมือขายอสังหาในยุค New Normal New business

ระบบแสดงสิทธิการเป็นเจ้าของบ้าน/คอนโด

ติดต่อเรา

เวลาทำงาน

วันจันทร์—วันศุกร์
9:00AM–5:00PM

เวลาบริการลูกค้า

วันจันทร์—วันอาทิตย์
ตลอดเวลา