โปรแกรมบริหารงานขายโครงการคอนโด


ลักษณะโดยทั่วไปของโปรแกรมบริหารงานขายโครงการคอนโดมีเนียม

โปรแกรมบริหารงานขายโครงการคอนโดมีเนียม หรือ BW Condo จะสามารถช่วยงานต่างๆทั้งระบบของงานขายคอนโดมีเนียมของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

แม้คนมากขนาดไหน BW Condo ก็สามารถช่วยท่านได้

BW Condo ทำงานขาย การจองคอนโด การทำสัญญา เป็นเรื่องง่าย แค่คลิกเดียว

BW Condo ทำให้การควบคุมดูแลพนักงานขายให้ติดตามกลุ่มเป้ามหาย หรือลูกค้า เพื่อให้ทำตามเป้าประสงค์ได้สะดวก รวดเร็ว เป็นระบบทันสมัย ทำงานได้ทุกที ทุกเวลา รายงานผลแบบ Real time

การติดตามหนี้ หรือ ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด เป็นงานที่สามารถแก้ไขได้ อย่างเป็นระบบเรียบร้อย ถูกต้อง

การวิเคราะห์การเงิน Cash Flow ลูกหนี้ค้างชำระ ด้วยระบบ BW Condo ทำได้แค่คลิกเดียว

ไม่ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายเพิ่ม และเจอข้อผิดพลาดซ้ำๆซากๆ เรื่องระบบเอกสารต่างๆ ด้วยระบบ BW Condo

 และFunction อีกมากของ BW Condo ที่จะช่วยงานขายโครงการคอนโดมีเนียมเป็นเรื่องที่สามารถทำได้แบบมืออาชีพ โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าค่าจ้างคนดูแล IT 1 คน