Social

สามารถทำให้เนื้อหา หรือสินค้าในเว็บไซต์ สามารถแชร์ใน Soical Network ได้ง่าย

แค่กดปุ่ม เช่น กดปุ่ม line  ข้อมูลในหน้าเว็บไซต์นั้นๆ ก็จะไปแชร์ในหน้า Line ทันที

หรือกดปุ่ม Facbook ข้อมูลในหน้าเว็บไซต์นั้นๆ ก็จะไปแชร์ในหน้า Facebook  ทันที