เตรียมร้านค้าให้แล้วเหลือแต่ใส่สินค้า

ถ้าต้องการทำเว็บไซต์ e-commerce จะต้องมีระบบพื้นฐานดังนี้  ซี่งเราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องเสียเวลาจัดทำ

1.หน้าร้าน
2.การจัดการหมวดหมู่ สินค้า ให้ดูเรียบร้อยค้นหาง่าย
3.การจัดการเรื่องราคาสินค้า
4.การทำระบบใบขอราคาสินค้า กรณีที่ต้องการซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก
5.ระบบคำนวณค่าบริการขนส่ง
6.ระบบการชำระเงิน COD หรือ โอนเงินผ่านธนาคาร  เท่าที่จำเป็น
(บัตรเครดิต Paypal พร้อมเพย์ QRcode ถ้าต้องการ)
7.ระบบหลังร้าน การจัดการ Order แจ้ง e-mail สถานะอัตโนมัติ
8.พิมพ์เอกสารใบส่งของ ใบแจ้งหนี้
9.ปรับปรุงราคา และค่าขนส่ง พร้อมแจ้ง e-mail  update อัตโนมัติ
10.การตัดสต๊อกสินค้า อัตโนมัติ
11.ระบบจัดการผู้ดูแลเว็บไซต์
และอื่นๆ

ทั้ง 11 ข้อ เราเตรียมไว้หมดแล้ว เหลือแค่ใส่ข้อมูล พร้อมการปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคตด้วยตัวลูกค้าเอง (ถ้าต้องการ)

 

ตัวอย่างรูปแสดง ตระกร้าสินค้า ระบบคำนวณค่าขนส่ง (ภายหลัง)


ตัวอย่างรูปแสดง
 แสดงสถานะของ Order และวิธีการพิมพ์เอกสารใบปะกล่องส่งสินค้า และเอกสารอื่นๆ