หลายภาษา

ทำเว็บหลายภาษาได้รวดเร็ว และไม่สับสน 

โดย ระบบ Plug in ใน wordpress ทำให้สามารถเพิ่มหน้าเว็บไซต์ เป็นระบบ หลายภาษาได้โดยง่ายและไม่สับสน  ใส่ข้อมูลได้ทันที