การติดตามค่างวดค้างชำระของลูกค้าคอนโด

การตรวจสอบดูรายงาน ลูกค้า ค้างชำระแบบ Realtime โดยเข้าไปแค่คลิกดู DashBoard โดยส่วนผู้บริหารมีส่วนช่วย ฝ่ายขายและบัญชี เพื่อให้การติดตามลูกค้าได้ดีขึ้น ลดระยะเวลาและประเมินความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

BW Condo ช่วยให้การติดตามได้หลากหลายรูปแบบคือ

1.ส่ง SMS เตือนลูกค้า อัตโนมัติ หรือ กึ่งอัตโนมัติ (คือมีข้อความต้นแบบให้เลือกแล้วค่อยส่ง)
2.ตามด้วย e-mail อัตโนมัติ หรือ กึ่งอัตโนมัติ (คือมีข้อความต้นแบบให้เลือกแล้วค่อยส่ง)
3.ติดตามด้วยจดหมาย (ทางการเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมาย)


สุดท้ายถ้าลูกค้าค้างชำระเกินกว่าที่กำหนดค่อย ไปยกเลิกสัญญาลูกค้า ก็ไม่สายเพราะถือว่าเราทำเต็มที่แล้ว