เกี่ยวกับ SGC Service


SGC Service  Co.,Ltd เป็นผู้ประกอบการพัฒนาโปรแกรม โดยได้การรับรองจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล(Digital Economy Promotion Agency : depa) ในความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(Minstry of Digital Economy and Society)

http://member.depa.or.th/company.php?view_id=104

กว่า 13 ปี ในการพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทย สู่เวทีโลก เช่น งาน Communica Asia ที่ประเทศสิงคโปร์ ในปี 2006 ,2007 และ 2009 ,งาน Busan IT 2006 ที่ประเทศเกาหลีใต้, ICT Expo 2008 Hong Kong ,Vietnam Telecoms International Summit ประเทศเวียตนาม, CeBit 2007 และ ปี 2010  ที่ประเทศเยอรมัน เป็นต้น
สินค้าของ SGC เช่น อุปกรณ์​  Internet Applance SGC is ,SGC ia   โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สำหรับจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์​ ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์​ พ.ศ. 2550 (รองรับปี 2560)  Sniff Log ที่ได้รับรองมาตราฐานจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  NECTEC STANDARD NTS 4003.1-2552 และอื่นๆ
SGC ได้รับรองมาตราฐานการพัฒนาโปรแกรม ตามมาตราฐาน ISO 29011  จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงได้เข้าร่วมกับ Software Park Thailand โดย รวมถึง SGC ได้รับทุนการวิจัยในโครงการ 84 พรรษา มหาราชันจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จากที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของเราในเดินทางในเส้นทางการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของประเทศไทย โดยวันนี้ SGC ขอนำเสนอเทคโนโลยี Cryptocurrency ที่จะช่วยธุรกิจให้เติบโตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ไม่ถูกกลืนไปกับกระแสธุรกิจ Start up ที่กำลัง Distrb ธุรกิจรูปแบบเดิมได้อย่างรวดเร็

บริการ โปรแกรมบริหารงานขายคอนโด

BW Condo ทำงานขาย การจองคอนโด การทำสัญญา เป็นเรื่องง่าย แค่คลิกเดียว

BW Condo ทำให้การควบคุมดูแลพนักงานขายให้ติดตามกลุ่มเป้ามหาย หรือลูกค้า เพื่อให้ทำตามเป้าประสงค์ได้สะดวก รวดเร็ว เป็นระบบทันสมัย ทำงานได้ทุกที ทุกเวลา รายงานผลแบบ Real time

 และFunction อีกมากของ BW Condo ที่จะช่วยงานขายโครงการคอนโดมีเนียมเป็นเรื่องที่สามารถทำได้แบบมืออาชีพ โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าค่าจ้างคนดูแล IT 1 คน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : >>>

บริการ โปรแกรมจัดเก็บ Log file ตาม พรบ.คอมฯ

Sniff Log ที่ได้รับรองมาตราฐานจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

NECTEC STANDARD NTS 4003.1-2552

ตรงตาม TOR ของทางราชการ ในราคา 10,900 บาท

1.Sniff Log 2.0 เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่รองรับการจัดเก็บ Log file ครอบครุมการจัดเก็บ Log file ทุกรูปแบบ ทั้ง Centralize, Passive และ Active mode เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางหรือใหญ่ ที่มีระบบ Network ที่หลากหลายไม่ต้องการนำระบบ Log file ไปขัดขวางการทำงานของระบบ Network เดิม

2.Sniff Log Hotspot เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่รองรับการจัดเก็บ Log file และ Hotspot อยู่ในตัวเดียวกัน เหมาะสำหรับองค์กร ที่ไม่มีระบบบริหารจัดการ Internet ในองค์กรสามารถนำ Sniff Log hotspot ไปติดตั้งก็สามารถจัดการ ผู้ใช้งาน Internet ในองค์กรได้ทันทีไม่ยุ่งยากต้องมีอุปกรณ์หลายตัว เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก


ดูข้อมูลเพิ่มเติม : >>>

บริการ Cryptocurrency

SGC Service เล็งเห็นคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีของ Cryptocurrencyที่มีประโยชน์ต่อไปในอนาคตจึงได้เริ่มต้นโครงการ พัฒนานำ Cryptocurrency มาใช้ในทางธุรกิจ เช่น โครางการ ซึ่งเป็น SGC ได้รับเงินสนับสนุนจากนักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นในการ ตลาดแลกเปลี่ยน บิตคอย เป็นต้นซึ่งในอนาคตอันใกล้ทาง SGC ได้นำเทคโนโลยีต่าง ของ Cryptocurrency มาประยุกต์กับธุรกิจต่างๆในรูปแบบต่างๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : >>>